KMA Fairy Tale Collection Beloved Powder Cake

KMA Fairy Tale Collection Beloved Powder Cake

KMA Fairy Tale Collection Beloved Powder Cake แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษใหม่ KMA Beloved Powder Cake ความนวลเนียนกระจ่างใสที่ท้าทายกาลเวลา ด้วยเนื้อแป้งอนุภาคเล็กเนียนละเอียด และปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF 25 PA++